Frelsesarmeen driver i dag et utstrakt arbeid for vanskeligstilte barn og ungdom i Solheimsviken i Bergen. De har derimot stor motstand fra kommunen når de ønsker å få leid kulturhuset på Ny-Krohnborg skole til speideraktiviteter og familiesamlinger.

— Vi merket med en gang at vi ikke ble møtt med en positiv innstilling. Av hensyn til mangfoldet fikk vi avslag fra kulturbyrådens kontor, sier økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole og soldat i Frelsesarmeen, Ola Honningdal Grytten.

— Det er tøft å bli definert ut av mangfoldet, innrømmer han.

Har aktiviteter for 30 nasjoner

Det er mye som er uforståelig med avgjørelsen til kulturbyråden, mener Grytten.

— Det aktivitetene vi ønsker å gjennomføre står jo for mangfold. Vi har barn og ungdom fra over 30 nasjoner som deltar på de aktivitetene vi i dag sliter med å finne lokaler til, som speiding, familiesamlinger og ferietilbudet Aktiv Ferie. Det er vanskelig å forstå argumentasjonen til kommunen.

— Deltar det også barn og ungdom med andre livssyn enn kristendommen?

— Ja, mennesker med alle mulige religiøse bakgrunner deltar på våre aktiviteter. Vi er en kristen organisasjon og det kristne livssynet ligger til grunn for det vi gjør. Det vi ønsker er å hjelpe barn og ungdom som ikke har et tilbud i dag fra kommunen, sier Grytten.

- Må være livssynsnøytralt

Kulturbyråd Helge Stormoen (Frp) sier det er problematisk å leie lokalene permanent til en kristen organisasjon.

— Vi ønsker livssynsnøytrale aktiviteter velkommen. Vi kan ikke ha en preferanse på hvilke livssyn vi vil støtte, noe vi ville fått hvis de hadde fått leie lokalene. Det kan redusere antallet som vil delta i aktivitetene hvis organisasjonen har et kristent livssyn.

— Det er jo speideraktiviteter, ferieleirer og familiesamlinger for folk med vidt forskjellig religiøs bakgrunn de ønsker plass til?

— De må gjerne ta kontakt hvis de ønsker livssynsnøytrale aktiviteter. I så fall er det en misforståelse her, men vi er derimot klare på at vi ikke ønsker oss livssynsbetingede aktiviteter for det kan presse folk inn i en bestemt tro.

— Dere skal ha godkjent aktiviteter som har kristent innhold, så lenge de holder innholdet til ti minutter?

— Jeg har ikke vært inne i selve saken, og vil derfor ikke kommentere dette. Derimot må vi være åpne om at vi er redde for at aktivitetene ikke treffer beboerne i området hvis de ikke er livssynsnøytrale.

KrF raser mot byråden

KrFs toppkandidat i Bergen, Dag-Inge Ulstein, blir rasende over hvordan Frelsesarmeen blir behandlet av kommunen.

— Det er svært lite taktisk klok av Frp. Dette er en retning vi umulig kan være med på, sier han til BT.

— Her har man valgt å se bort fra det utrolige arbeidet Frelsesarmeen gjør for barn og unge fra vidt forskjellige kulturer i Solheimsviken, fordi man følger blindt sine prinsipper.

Han får støtte fra Aps toppkandidat Harald Schjelderup, som ikke kjenner spesifikt til saken.

— Uten å kjenne alle detaljene i saken reagerer jeg på det jeg hører. Vi synes Frelsesarmeen gjør et unikt og viktig arbeid for alle barn og ungdom i et område som trenger et løft. Det er viktig med likebehandling, men det sosiale arbeidet de gjør der oppe noe mer enn kun religiøs misjonering, sier Aps byrådslederkandidat.