• KREVER SAMTALER: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner krever at fylkene starter sammenslåingsdiskusjonen nå. FOTO: Ruud, Vidar

Gir fylkene sammenslåingsfrist

Innen høsten 2016 skal landets 19 fylker ha funnet ut hvem de vil slå seg sammen med. - Vi er klare til å slå oss sammen med Rogaland, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.