• KRASJET I REKKVERKET: Bilen fikk store skader etter møtet med rekkverket like ved Stadsporten. FOTO: Erlend Spurkeland

Lettere skadet etter trafikkuhell ved Stadsporten

Brannvesenet er på vei for å rydde opp i oljesøl.