Det har Institutt for maskin— og marinfag ved Høgskolen i Bergen (HiB) funnet ut etter omfattende utslippsmålinger av de nye, lange leddbussene. Bussene går på biogass, og slipper ut like lite NOx (nitrogenoksid) som én bensindrevet personbil. Til sammenligning tilsvarer utslippene fra én vanlig dieselbuss det samme som fra 300- 350 personbiler.

Vekker begeistring

De lave utslippstallene blir godt tatt imot i fylkeshuset.

— Resultatet er like gledelig som det er overraskende. Vi hadde ikke forventet så bra tall. Dette endrer bussenes utslippsbilde totalt, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H).

Foreløpig er det likevel uvisst om fylkespolitikerne vil gå inn for å skaffe flere slike busser.

— Men det er helt naturlig at vi ser nærmere på dette når busskjøringen i sentrum legges ut igjen på anbud om ett år. De lange og miljøvennlige bussene er utvilsomt et utrolig interessant konsept, sier han.

Bedre byluft

MINIUTSLIPP: Maksibussen slipper kun ut 60 mg NOx<sub> </sub>pr. km, det samme som en bensindrevet personbil. Årsaken er at gassmotoren arbeider særdeles stabilt.
Eirik Brekke

Han karakteriserer forsøket med de to biogasshybridbussene som særdeles spennende.— Tenk hva det vil si for luftkvaliteten hvis vi får flere slike busser til å trafikkere bykjernen. Det vil føre til en betydelig forbedring av bergensluften i de mest utsatte områdene, sier Nilsen.

Også Høgskolen beskriver måleresultatene som bedre enn forventet.

— Vi er overrasket over at bussenes utslipp av giftige stoffer er så lave, sier førsteamanuensis og prosjektleder Lars M. Nerheim.

Grundig

Høgskolen i Bergen har gått svært systematisk til verks i sine målinger. Vanligvis måles utslipp av avgasser på ruller hos bussprodusentene. HiB har kjørt atten turer med biogasshybridbussene på linje 2 og stanset på alle holdeplassene.

— Vi leide fem tonn sand i sekker og plasserte dem i bussen, slik at vi fikk tilsvarende vekt som med passasjerer om bord. Vi målte utslippene hvert eneste sekund under de atten testturene, og regnet deretter ut gjennomsnittet, sier Nerheim.

Han tror de positive utslippsresultatene i stor grad skyldes hybridifiseringen av bussene.— Det gir en jevnere og mer stabil drift av bussene, og ingen topper i utslippene, sier førsteamanuensen.

Tilnærmet nullutslipp

Testturene ble utført i helgene for å ha et likt trafikkbilde på alle turer. Kjøremønsteret etterlignet ordinær drift på linje 2.

Høgskolen har foretatt tilsvarende utslippsmålinger av en konvensjonell, gassdrevet leddbuss av nyeste type. Begge disse gassdrevne bussene har tilnærmet nullutslipp av NO2, som regnes som den farligste avgassen i lokket som på kalde og vindstille vinterdager legger seg over Bergensdalen. Målingene er derfor gode nyheter for begge typer gassbusser.

Vinterproblemer

De to nye biogasshybridbussene har hatt visse driftsproblemer de få dagene det har vært vinterføre. Et par dager har bussene måttet parkeres til føret bedret seg. Det regner Skyss og fylkeskommunen med å unngå neste vinter.

— Bussene har i dag bare én aksling. De skal snart tilbake til fabrikken i Belgia for å få påmontert en aksling til. Da er bussene bedre skodd til å ta seg frem om vinteren, sier Tom-Christer Nilsen.

Bussene har til nå bare trafikkert linje 9 mellom Festplassen og Høgskolen på Kronstad.

— Vi vurderer om vi også skal prøve dem ut til Åsane, sier fylkesordføreren.

— Vårt inntrykk er at bussene er godt mottatt. Det har ikke vært uhell med dem, og det er imponerende å se dem smyge seg rundt hjørnene, sier Skyss-direktør Oddmund Sylta.