- Veldig interessant, svarer statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet.

I regjeringsforhandlingene fikk Frp gjennomslag for å øke fartsgrensen på enkelte motorveier til 130 km/t. Nå kan kanskje også landeveien få oppleve en liten fartsrevolusjon.

- Vi har jo en del veistrekninger hvor det er 80 i dag og hvor det kanskje kunne ha vært 90, sier Hoksrud.

Mindre spredning i farten

Rapporten Hoksrud viser til er utført av det danske Vejdirektoratet. Siden 2011 har de tillatt bilister å kjøre 90 km/t på over 100 kilometer landevei rundt omkring i landet. Den økte fartsgrensen har ikke fått folk til å kjøre raskere. Tvert imot viser de midlertidige resultatene at det er færre bilister som kjører over 100 km/t. Samtidig har de langsomste sjåførene satt opp farten noe. Gjennomsnitts-hastigheten er stort sett uendret, men den er mer ensartet, konkluderer undersøkelsen.

- Hvis det er stor spredning i hastighetsnivået, så er det flere som vil kjøre forbi. Jo mer ensartet hastighet vi kan få på de tofelts veiene, desto sikrere blir de.

Det sier Vejdirektoratets saksbehandler på forsøksprosjektet, Rene Juhl Hollen, til Jyllands-Posten.

Det er ikke første gang en forsøker å øke hastigheten i Danmark. For ni år siden satte den borgerlige regjeringen opp farten fra 110 km/t til 130 km/t. Stikk imot de mange fryktet, endte det ikke med flere drepte, men færre. Det siste forsøks-prosjektet til Vegdirektoratet i Danmark fortsetter i samme spor.

Ufornuftige grenser

- Hvis folk føler at det er en mer riktig fartsgrense, så følger de den. Det er det denne undersøkelsen dokumenterer, sier Hoksrud.

- Vil dere øke fartsgrensene på landveiene i Norge?

-  Vi er mer opptatt av å finne ut hva som er rett fartsgrense ut fra veiens beskaffenhet. Da tror vi folk aksepterer den, sier Hoksrud.

- I organisasjonen Trygg Trafikk er de lite positiv til høyere fart på norske veier.

- Vi mener at en heller bør sette ned fartsgrensen enn opp. Det handler også om over-levelsesevne. Vi vet at i moderne biler kan personer overleve en møteulykke hvis farten har vært 70 km/t, mens rommet for at det skal gå bra er langt mindre hvis en har kjørt i 80 km/t, sier kommunikasjonssjef Kristin Øyen.