Torsdag ble de nye åpningstidene for vintersesongen på Torget vedtatt. Fra mandag til onsdag skal Torget holde åpent fra klokken 09.00 til 17.00, fra torsdag til lørdag er åpningstiden til klokken 20.00 og på søndager fra klokken 11.00 til 20.00.

— Disse trer i kraft fra først mars i år. Det er ikke alle som er enige om åpningstiden, men det er disse som gjelder fremover, sier prosjektsjef Jørn-Åge Stikholmen i driftsselskapet Totalreform.

Nye ordensregler

Og torghandlerne gjør lurest i overholde de nye åpningstidene, hvis ikke vanker det bot fra driftsselskapet. Ifølge de nye ordensreglene medfører for eksempel brudd på åpningstidsbestemmelsene en bot på 5000 kroner.

— Jeg vil ha ordensregler med klare linjer for hva som er lov og ikke lov. Det er viktig at folk skjønner at det er alvor og det er ingen slakk hvis du ikke overholder åpningstidene. Da må du ut med 5000 kroner, sier Stikholmen.

Men brudd på åpningstidene er ikke det eneste som medfører bot: Følgende ordensregler gir 2500 kroner i bot:

— Torghandlerne skal til enhver tid kildesortere sitt eget avfall og transportere avfallet til de beholdere som er bestemt for dette. De torghandlerne som ikke følger kildesorteringen og lar avfall bli stående utenfor beholderne vil bli belastet med en bot.

— Torghandlerne skal til enhver tid holde det ryddig og rent rundt egen salgsplass, i skur og haller.

— Det skal ikke plasseres skilt, varer eller barduner på en slik måte at det er til hinder for publikum eller andre som ferdes på Torget. Bruk av flagg, vimpler og plakater i fellesarealene er ikke tillatt.

Kommunen er positiv

— Jeg prøver å få orden og vet at jeg nok er den minst populære mannen blant torghandlerne til tider, men sånn må det være. Og torghandlerne er stort sett positiv til endringer. Det er viktig at ordensreglene blir fulgt. Folk må forstå at det de rammer fellesskapet dersom reglene ikke overholdes, sier Stikholmen.

Bergen kommune godkjenner oppdateringen av ordensreglementet på Fisketorget og næringssjef i Bergen kommune, Elin Sjødin Drange, skriver i brevet at de ønsker Totalreform AS lykke til med implementeringen av det nye ordensreglementet, som de ser på som et positivt virkemiddel for å videreutvikle Fisketorget i ønsket retning.

— Vi innførte ordensregler når Mathallen åpnet og nå har driftselskapet bedt om å få disse justert. Vi aksepterer endringene og ser at det rett og slett må gjøres for at ordensreglene driftselskapet pålegger følges, sier næringsbyråd Gunnar Bakke og legger til:

— Det er ikke verre enn at man bare må følge ordensreglementet. Gjør man det, slipper man bot.