I dokumentene BT har fått tilgang til, kommer det flere steder frem at det har vært en konflikt mellom Elvbakken og nære medarbeidere. Blant annet skriver UiB-rektor Dag Rune Olsen dette.

Olsen mener likevel det aldri har vært snakk om direkte mistillit til direktøren.

- Ingen har brukt ordet mistillit, som jeg har hørt. Ikke i noen sammenhenger, sier Olsen.

- Opplever du nå at konflikten som har vært er løst?

- Den ordningen vi nå har fått til, legger jeg til grunn at er god for alle parter. Vi har fått løst opp i floker som for enkelte har vært ubehagelige.

Elvbakken skal ha fått opplyst fra Olsen at misnøyen var bakgrunnen for at rektoren bestilte en lederevaluering av henne.

Bekrefter misnøye

Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Nina Langeland, understreker at hun ikke har vært med i beslutningen eller gjennomføringen av evalueringen av Elvbakken. Hennes inntrykk er imidlertid at det var en uro knyttet til Elvbakkens lederstil.

- Min følelse var at mange var misfornøyde med henne.

Hun misliker at avgangen ender opp som nok en om­dømmesak for UiB.

Flere konflikter

Helge K. Dahle er dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Han mener universitetet bør benytte denne sjansen til å se på hvordan ledelsesformen på UiB utformes, og at de vil være tjent med «en enhetlig ledelse med ekstern styreleder».

Dekan ved Det juridiske fakultet, Asbjørn Strandbakken, mener håndteringen av konflikten rundt Elvbakken har vært mye bedre enn konflikten rundt tidligere universitetsdirektør Kåre Rommetveit, som måtte gå av i 2006.