Antall skipsulykker øker fortsatt

Ferske tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at det var 268 skipsulykker i norske farvann i 2011.