• Det er ikke en enkel sak, men det er en fullt mulig oppgave, sier Jens Stoltenberg om valgseier i Bergen.

Partileder Jens Stoltenberg hadde med seg både en skryteliste og visjoner for veien frem til kommunevalget i 2015, da han snakket til årsmøtet til Arbeiderpartiet i Hordaland lørdag.

— Masete og pågående

— Det var en periode i mitt politiske liv hvor veldig mye handlet om bygg i Bergen. Det var en strøm av bygg som dere mente at dere måtte ha, sa Jens Stoltenberg.

Han berømmet fylkeslaget for å være masete og pågående, og nevnte blant annet høyskolebygget på Kronstad og Gulating som eksempler på at masingen har gitt resultater.

Han trakk også frem positive meningsmålinger.

— De siste åtte månedene har vi hatt sammenhengende fremgang. Fortsetter det slik, runder vi 36,9 i april, sa Stoltenberg.

Fremgangen forklarte han med at partiet har tatt høstens valgnederlag uten å bli for sure og gretne og at partiet har fått frem nye og unge talenter.

— Den tredje grunnen er at stadig flere velgere ser at det spiller en rolle hvem som styrer og at det er forskjell mellom oss og dem, sa Stoltenberg.

Valgkampsaker

Han pekte blant annet på utjevningspolitikk og familie- og likestillingspolitikk, som to områder hvor Ap skiller seg sterkt fra regjeringen. Partiet som tapte regjeringsmakten i høst, ser allerede frem mot neste valg.

— Bedre sykehus, barnehage, bygg og kollektivtiltak, som Bybanen, sier Jens Stoltenberg, om hvilke områder har vært viktige og vil være viktige for å vinne valget i 2015 i Bergen og på Vestlandet.

— Det er ikke en enkel sak, men det er en fullt mulig oppgave. Da må vi samarbeide med mange partier i sentrum, sier Jens Stoltenberg.

Han skryter av Arbeiderpartiets gruppeleder i Bergen, Harald Schjelderup.

Han peker blant annet på barnehage, som en valgkampsak for Ap.

— Bergen har fått 18 millioner kroner mindre til barnehager. Det gjør det vanskeligere å få til den bydelsvise dekningen som vi går inn for. Et annet område jeg synes er undervurdert og underkommunisert, er forskjellene i tildelinger til de ulike sykehusene, hvor Haukeland fikk mindre. Det fikk regjeringen Stoltenberg ryddet opp i, og vestlendingene får nå like mange helsekroner, som resten av befolkningen, sier Schjelderup.