Slått ned i natt

Frakta til sjukehus i Førde etter vald på Kaupanger.