En time etter at forsøkene på gjenoppliving var avsluttet, viste mannen i 30-årene plutselige livstegn. Da hadde familien kommet til leiligheten på Stord og fått beskjed om at han var død.

For dem ble det et sjokk.

Nå har Fylkeslegen gjenåpnet den såkalte Lasarus-saken. De har tidligere konkludert med at legen og ambulansepersonalet gjorde alt riktig da de besluttet å stanse gjenopplivingen etter 41 minutter.

— Bakgrunnen for at vi valgte å gjenåpne saken, var nye opplysninger som kom inn. Vi gjenåpnet saken i juli i år, sier assisterende fylkeslege i Hordaland, Signe Marit Stephanides.

Funnet med hjertestans

  1. januar 2013 ble en mann i 30-årene funnet med hjertestans i en leilighet på Stord. Ambulansen kom frem klokken 05.19, og det ble startet hjerte-lunge-redning. Luftambulansen ble også bestilt. De var tre minutter unna da legen avbestilte den. Klokken 06.01 ble forsøkene på gjenoppliving stanset.

Om det var riktig å avbestille luftambulansen, og om deres utstyr kunne ha påvist at mannen hadde en hjerterytme som ikke var registrerbar av helsepersonellet, er spørsmål som vil være tema i den nye tilsynsrapporten.

— Vi har innhentet en ny sakkyndigvurdering i denne saken. Saken er nå ferdig opplyst, og saksbehandlingen her er i en avsluttende fase. Vi ser for oss at saken vil bli ferdigstilt her i løpet av januar måned, sier Stephanides.

Da mannen i 30-årene ga tegn til liv fortsatt man gjenopplivingen og sendte ham til Haukeland. Mannen overlevde etter behandlingen her.

Tøft for familien

Et kvarter etter at gjenopplivingen var avsluttet kom mannens foreldre til leiligheten og fikk beskjed om at sønnen var død. Men ved 07-tiden så de at sønnen beveget seg.

— Vi skjønte ingenting. Det hele var helt forferdelig, har moren tidligere uttalt til VG.

Legen handlet i tråd med de tilgjengelige og anbefalte retningslinjer, mente Fylkeslegen i sin forrige konklusjon. De skriver:

«Vår dokumentasjon viser et hendelsesforløp som er overraskende med en pasient som får tilbake respirasjon og sirkulasjon etter å ha vært livløs i en situasjon med hjertestans i nærmere to timer».

Lasarus-fenomenet

Lasarus-fenomenet er et kjent begrep i medisinen. Det skjer når pasienten spontant reetablerer egensirkulasjon. Det skjer sjelden. I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening i sommer anbefaler legespesialister at pasienten bør settes på overvåking i ti minutter etter avsluttet hjerte-lunge-redning.

BT har vært i kontakt med legen. Han ønsker ikke å kommentere saken så lenge den er til saksbehandling hos Fylkeslegen.