• DRAMA: Brannen i Lærdal ødela 40 bygninger. FOTO: ELIAS DAHLEN

Alle trodde katten døde i Lærdalsbrannen. Ti måneder senere kom den tilbake.

Stomperud forsvant da huset brant ned. Tirsdag dukket den opp igjen.