• GIR GRATIS HJELP: Gruppen som driver Rask psykisk helsehjelp i Fjell opplever at kursing og veiledning hjelper mange som sliter psykisk. Fra venstre: Kognitiv terapeut Aud Eli Waage, Hilde Brennhovd og Elise Bergsagel, kommunepsykolog Marit Bjørkhaug og psykolog Kyrre Dyregrov. FOTO: Gidske Stark

Stor etterspørsel etter rask psykisk helsehjelp

Stadig flere søker gratis psykisk helsehjelp i Fjell. - Alle kommuner burde få dette tilbudet, sier kommunepsykologen.