I lyse, nyoppussede lokaler i Møllendalsveien har det foreløpig siste tilbudet til byens rusavhengige startet opp. Målet for M31, som drives av Helse Bergen, er å tilby hurtigbehandling til byens rusavhengige. Responsen vært beskjeden etter oppstarten forrige mandag

— Fem unike personer har vært innom og to av dem har startet opp i LAR-behandling. Vi vil selvfølgelig gjerne ha flere pasienter, men føler at dette er et godt utgangspunkt for videre drift, sier leder Henriette Blattmann.

Den mest krevende gruppen

M31 skal primært vurdere nye pasienter for LAR-behandling og denne prosessen skal gå langt fortere enn det som har vært vanlig tidligere. I løpet av en til tre dager skal rusavhengige som kvalifiserer til slik behandling kunne begynne.

I forrige uke skrev Bergens Tidende at nesten alle opiatavhengige i Bergen er i LAR-behandling, men Blattman understreker at dette bare gjelder dem som har en eller annen for kontakt med helseapparatet eller andre instanser.

Hun tror det fremdeles kan finnes flere som ikke er fanget opp av systemet.

— Målgruppen vår er de aller mest krevende pasientene. Derfor er det viktig at vi har et tilbud der alt finnes på et sted, understreker den daglige lederen.

Dusj og sårstell

I tillegg til lokaler for samtaler har M31 et helserom der det legges til rette for enkel behandling som sårstell og undersøkelser. Pasientene har også mulighet til å ta en dusj hvis det trengs.

Denne helgen overtok Helse Bergen alt ansvar for utdeling av LAR-medikamenter. Tidligere var dette en kommunal oppgave. For pasientene som blir tatt inn i LAR etter å ha blitt vurdert på M31 blir utdelingen svært streng. De må fysisk møte opp i lokalene i Møllendalsveien syv dager i uken, og innta medisinen under tilsyn.

— De som viser bedring kan etter hvert bli overført til andre sentre som har mindre strenge kontrollrutiner, sier Blattman.

M31 ligger nærmest vegg i vegg med hospitset i Møllendalsveien. Plasseringen er ikke tilfeldig.

— For oss er det viktig å holde til på et sted som ikke er for langt unna byen, men som samtidig ligger litt skjermet. At vi ligger like ved hospitset kan bidra til at flere i målgruppen blir oppmerksomme på at vi finnes, sier Blattman.

Håper på ryktespredning

For informasjon til mulige pasienter som verken er på nett eller har tilgang til andre kanaler kan være en utfordring.

— Vi håper at ryktet om tilbudet vårt vil spre seg etter hvert, sier Blattman.

Avdelingsdirektør Ola Jøsendal ved Avdeling for rusmedisin sier at Helse Bergen jobber kontinuerlig for at oppfølgingen av LAR-pasienter skal bli bedre.

— Tilbudet i dag er ikke godt nok, men dette har veldig høy prioritet hos oss. Når vi tar over ansvaret for LAR-medisinen vil pasientene bli møtt av kvalifisert personell som skal vurdere dem og gi mulighet for videre oppfølging hos lege eller psykolog, sier Jøsendal.