Brannutrykning til Laksevåg

Meldt om røykutvikling på loft.