«Når jeg skal hjem, blir det i en kiste»

Harastølen, kapittel 4: - Vi måtte bruke feiekost for å få opp alt blodet.