• BRISLING OK: Det er framleis klar bane for brislingfiske i Hardangerfjorden. Også fisket etter tosk, sei, makrell, krabbe, hummar og kreps kan halde fram. Men folk bør ikkje ete brosme og blålange som er fiska innanfor grensa mellom Flornes på Tysnes og Breidvika nord for Husnes i Kvinnherad åtvarar Mattilsynet. FOTO: ERLEND SPURKELAND

Giftalarm for større område

Omfattande kvikksølvfunn får Mattilsynet til å utvide åtvaringane mot fisk frå Hardangerfjorden.