• (1/2)
    FLERE BESLAGLAGT: I fjor beslgla tollvesenet 88 ulike våpen på Vestlandet mot 51 i 2011. Her en av de beslglagte slåsshanskene. FOTO: TOLLVESENET

Beslagla slåsshansker og dop

Dop som ikke står på narkotikalisten og slåsshansker var noe av det tollvesenet beslagla på Vestlandet i fjor.