• MOBILISERING: Helse Bergen vil ta i mot lister over dem som har meldt til Helsedirektoratet at de ønsker å bidra til innsatsen i Vest-Afrika. FOTO: Jan M. Lillebø

Får nasjonalt ansvar for personell til Vest-Afrika

Helse Bergen har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å sette i verk arbeidet med sende ut norsk helsepersonell til innsats mot ebola-epidemien i Vest-Afrika.