I oktober i fjor ble det kjent at en betrodd mellomleder i Bergen kommune hadde underslått mellom fire og seks millioner kroner over en tiårsperiode. Mannen skal blant annet ha sendt fakturaer på vegne av kommunen, men tatt pengene selv. På regninger som ble sendt ut til kommunens kunder, oppga han en konto han selv disponerte — i stedet for kommunens.

I en ekstern rapport, som ble offentliggjort i dag, slår PWC fast at Bergen kommune har hatt for dårlig kontroll på inntektssiden.

«PWC observerer at det har vært liten oversikt over inntektspotensialet, avtaler og utført arbeid i Idrettsservice. En bedre oversikt og ansvarsdeling kunne bidratt til bedre budsjettering av inntekter, bedre oversikt over arbeidsomfanget ved enheten samt å redusere muligheten for at inntektene ble rutet til en privat konto.»

Spilleproblemer

Mellomlederen skal ha trikset med fakturaer som ble sendt ut til kommunens kunder. Blant dem Sportsklubben Brann. For Branns del skal beløpet dreie seg om flere hundre tusen kroner, skrev BT i oktober i fjor.

Underslaget skal ha startet i 2002- 2003. Pengene forsvant til diverse spilleautomater i starten, før han etter hvert gikk over til rene nettspill, har advokaten til mellomlederen opplyst.

PWC har gått gjennom systemer og rutiner tilbake til 2003. De konkluderer med at i denne perioden har kommunen hatt større oppmerksomhet rettet mot kostnader enn inntekter. Konsulentselskapet har gjennomgått styrende dokumentasjon for hele perioden, og da spesielt økonomihåndboken. Det konkluderes med at økonomihåndboken i liten grad beskriver klare rutiner på et tilfredsstillende nivå for inntektssiden.

«Generelt synes praktiseringen og gjennomføringen av rutinene i denne enheten i stor grad å ha vært tillitsbasert og preget av relativt uformell internkontroll.»

Opposisjonen i Bergen kommune har reagert på at underslagsvirksomheten kunne foregå over så lang tid.

- Svakt kontrollmiljø

Det pekes også i rapporten på det har vært liten bevissthet knyttet til sammenhengen mellom omfanget av oppdragene som ble utført ved Idrettsservice og hva som ble fakturert.

«Eksempelvis har Idrettsservice levert tjenester til Sportsklubben Brann i et omfang som trolig er langt større enn det som ble fakturert,» skriver konsulentfirmaet.

Den eksterne kvalitetssikringen konkluderer også med at ved Idrettsservice har det vært en kultur der det er blitt stilt få spørsmål til at sammen person har både ansvar og oppfølging av enkeltavtaler alene. De skriver også at kundene deres, idrettslagene, har få ressurser til økonomioppfølging og en svak posisjon når det kommer til å stille spørsmål ved kommunens leveranser og fakturaer.

«PWC mener mislighetene kunne oppstå og foregå over lengre periode på grunn av et svakt kontrollmiljø,» skriver de i avslutningsvis i sammendraget.

Konsulentselskapet anslår underslaget til rundt seks millioner kroner.