— Det er kjekt med alle som vil støtte meg, men det spørs jo om disse er medlem i representantskapet i Høyre, da, kommenterte Stolt-Nielsen tørt etter byrådslederduellen mot Martin Smith-Sivertsen.

Da viste nemlig en uhøytidelig avstemning etter debatten - i form av håndsopprekning - at et klart flertall i salen ønsket henne som byrådsleder.

Kun et par-tre hender kom opp til støtte for Smith-Sivertsen.

- Jevnere enn folk tror

Debatten var arrangert av Høyres studentforening, og publikum i salen var stort sett unge Høyre-medlemmer. Det kan tyde på at avstemningen på Høyres nominasjonsmøte neste uke blir mer spennende enn kanskje enkelte hadde sett for seg.

— Det tror jeg. Jeg oppfatter at det er ganske jevnt mellom oss. Vi har omtrent like mange bydelsforeninger på hver vår side. Det som vil avgjøre, er hvem som velger å møte på nominasjonsmøtet, sier Stolt-Nielsen.

Unge Høyre har tidligere uttrykt støtte til Smith-Sivertsen, mens studentforeningen altså er på Stolt-Nielsens side. Totalt er det 300 mulige delegater som kan delta på nominasjonsmøtet.

— Det er veldig avgjørende hvem som møter. Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra folk som sier at de skal møte, og stemme for meg. Martin har sikkert fått tilsvarende, men jeg tror altså at dette blir jevnt, sier hun.

— Foregår det en mobilisering for å få folk til å møte?

— Ikke fra min side. Jeg som byrådsleder kan ikke ringe rundt til folk. Jeg har heller ikke bedt noen andre gjøre det, svarer Stolt-Nielsen.

Tror ikke på Smith-Sivertsen

Smith-Sivertsen var tilsynelatende ikke bekymret over å ha fått mindretall i salen.

— Det er Høyres representantskap som avgjør, ikke denne salen, kommenterte han kort.

På et annet tidspunkt vedgikk han:

— Det er klart at jeg ikke ville stilt til valg hvis jeg ikke trodde jeg kunne vinne.

Likevel står Smith-Sivertsen hardnakket på at han snakket sant da han i juni sa at han så for seg å sitte på de bakerste benkene i bystyret.

— Jeg tenkte kanskje tanken på stille som byrådslederkandidat da. Men det må være lov å ha en tanke i hodet, og ta avgjørelsen senere. Det var det som skjedde. Jeg fikk en rolig sommer til å tenke meg om, sa Smith-Sivertsen.

Det tror ikke Stolt-Nielsen helt på.

— Jeg skjønte allerede i juni at Martin kunne tenke seg byrådslederposten. Ellers ville han ikke formulert seg som han gjorde. Så jeg er ikke sikker på om jeg trodde det med bakerste benk, sa hun.

— Mye skulle vært ugjort

Begge kandidatene er svært forsiktige med å komme med negative karakteristikker av hverandre. Smith-Sivertsen gjentok flere ganger at det var viktig med en reell konkurranse om byrådsledervervet.

— Det er 12 år siden vi har hatt en reell debatt om hvem som skal være Høyres byrådslederkandidat. Vi er et demokratisk parti, og trenger alternativer å velge mellom, sa han.

Presset av debattleder, gikk han med på at vårens offentlige bybanekrangling i Høyre og byrådet, var «uheldig».

— Mye skulle vært ugjort. Vi bør ikke ha debatter for åpen scene, sa han.

Smith-Sivertsen pekte på sine egenskaper som diplomat og brobygger.

— Jeg føler jeg har vært flink til å få til samarbeid i vanskelige situasjoner, mente han selv - men ville ikke sette det i kontrast til den sittende byrådslederen.

— Bryggen stein dødt

I debatten om Bybanen til Åsane, er han derimot noe mindre diplomatisk enn Stolt-Nielsen, som opprinnelig var Bryggen-tilhenger.

— Bryggen-alternativet mener jeg er stein dødt, slik bystyret har stemt. Jeg er opprinnelig tilhenger av lang tunnel, men nå prøver byrådet å følge bystyrets vedtak, sier han.

— Kan ikke det irritere Venstre og KrF, som ønsker omkamp om Bryggen?

— Jeg er veldig sikker på at Venstre og KrF vil samarbeide med Høyre etter neste valg.