— Norge virker som et gjennomsiktig land der alt virker som det skal. Derfor er jeg skuffet over at noe slikt kunne skje, sier Gulsun Erylimaz på telefon fra Tyrkia.

I mai var hun i Norge som turist, og besøkte blant annet ei venninne i Ålesund. 13. mai ville hun ta Hurtigruten dra Ålesund til Bergen. Men da hun skulle sjekke prisen på Hurtigruten.com.uk, fikk hun sjokk.

— Min norske venninne hadde allerede sjekket prisene for meg. Men da jeg selv sjekket prisene, var billettene mye dyrere, sier Erylimaz.

Mens forskjellen i pris mellom lugar og sitteplass var på rundt 200 kroner på det norske nettstedet Hurtigruten.no, var lugar nesten dobbelt så dyrt som sitteplass på den engelske nettstedet Hurtigruten.com, ifølge Erylimaz.

Nesten dobbelt så dyr billett

— Jeg kjøpte derfor sitteplass, men da jeg kom ombord, så jeg at det hadde vært som å sove på en flyplass. Jeg valgte derfor å oppgradere billetten, selv om det betød å betale mye mer enn dersom jeg hadde bestilt fra den norske nettsiden, sier Erylimaz.

Aftenposten har selv sammenlignet billettprisene mellom den norske og den engelske nettsiden, Hurtigruten.com.uk og den globale nettsiden Hurtigruten.com

Vi fant blant annet at:

  • 1. juli koster turen «Vakker skjærgård, dype fjorder» fra Bergen til Trondheim 61 prosent mer på den engelske nettsiden (3094 kroner mot 4969 kroner)
  • 1. august må du ut med 4388 kroner for turen «Nordkapp og eksotiske Finnmark» mellom Bodø og Kirkenes på den norske nettsiden. På de engelskspråklige nettsidene koster akkurat samme billett omtrent 7000 kroner. Samme prisforskjell finner vi på denne strekningen 2. og 12. august.
  • 7., 10. og 22. juni koster billettene på de engelskspråklige nettsidene mer enn dobbelt så mye som på den norske for turen «Vakker skjærgård og mytiske Helgelandskysten» mellom Trondheim og Bodø.

Aftenposten har også funnet eksempler på at prisdiskrimineringen går andre vei:

  • 3. og 7. og 8. juli må du ut med 21 prosent mer dersom du er norsk, enn dersom du er engelsk og skal reise på turen «Klassikeren» fra Bergen til Kirkenes (31.548 mot 26.071 kroner)

Alle prisene er for én person i innvendig lugar.

- Uheldig

Hovedorganisasjonen Virke syns prisdiskrimineringen er uheldig.

— Dette er ikke forenelig med de prinsipper vi mener reiselivstjenester skal distribueres etter, sier direktør for reiselivsbransjen utland i Virke, Rolf Forsdahl.

Ifølge ham bidrar ulike priser for samme produkt til å skape usikkerhet i markedet, i tillegg til at det åpner for prisspekulasjon.

— Vi er opptatt av at det skal være sammenheng mellom prisen og det du får. I dette tilfellet virker det ikke som om prisforskjellen ikke kan forklares av høy- eller lavsesong, og den virker derfor vilkårlig, sier Forsdahl.

— Derfor er slik prisdiskriminering ulovlig i EU. Der skal en billett koste det samme, uansett hvilket land du er fra og hvor du kjøper den.

- Veldig vanlig

Snart vil Hurtigrutens prisdiskriminering høyst sannsynlig bli ulovlig også i Norge.

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å følge EU-lovverketsom forbyr å selge samme billett til ulik pris.

Etter det Aftenposten forstår, står implementeringen av denne loven høyt på byråkratiets prioriteringsliste, og kan innføres allerede neste år, avhengig av hvor fort loven vedtas i Stortinget.

Hurtigruten sier til Aftenposten at det «ikke er uvanlig» å ha ulik strategi for ulike markeder.

— Å operere på denne måten som vi gjør er veldig vanlig. Vi har ulike strategier knyttet til ulike markeder, sier kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten Anne Marit Bjørnflaten.

- I EU er dette nå ulovlig. Er det rettferdig at engelsspråklige skal betale mye mer for samme strekning, lugar og reise?

— Vi har ulike priser knyttet til ulike sesonger og ulike markeder, sier Bjørnflaten.

Erylimaz syns ikke det er rettferdig. Hun mener prisen på den norske og de internasjonale nettsidene burde være den samme.

— De kan jo spekulere i at folk ikke kan norsk. Hadde jeg ikke hatt en norsk venn, hadde jeg aldri funnet av dette. Men dette er et spørsmål om tillit, sier Erymilaz.

Gjennom kommunikasjonsrådgiver Stein Lillebo opplyser Hurtigruten at de store forskjellene i pris mellom nordmenn og utenlandske turister, er at selskapet har en spesiell kampanje rettet mot nordmenn. Dermed slipper nordmenn å betale ekstra for å ha egen lugar, de får gratis frokost og i tillegg 20 prosent avslag i prisen dersom de bestiller billetten tidlig nok.