Hovedspørsmålet har vært om Taiman Agid Fatah hadde eldre søsken i Irak da han fikk avslag fra Utlendingsnemnda (UNE) i 2006. UNE har to ganger kommet til at svaret er ja, og har avslått søknaden om familiegjenforening.

7. mai i år skulle partene møtes i retten, etter at Taiman saksøkte staten.

11. april sendte regjeringsadvokat Karl Otto Thorheim et prosesskriv til Oslo tingrett, der han beskrev statens syn.

Avslag samme dag

I skrivet, som ble omtalt som statens endelige tilsvar, slo Thorheim fast at Taiman hadde to eldre brødre i Irak.

Den ene, Hajar, var trolig på flukt i Hellas. Men siden han ikke hadde lovlig opphold i noe annet land, måtte han regnes som bosatt i Irak, ifølge staten.

Den andre, Shimal, var i Norge og bodde på samme mottak som Taiman. Men siden han fikk avslag på sin søknad om familiegjenforening samme dag som Taiman, måtte også han regnes som bosatt i Irak, mente regjeringsadvokaten.

UNE var av samme oppfatning så sent som 11. april. Det bekrefter nemndleder Gerd Hay Ingebrigtsen i UNE overfor BT.

Samme dag sendte Taimans advokat Asgeir Thomassen et brev hvor han påpekte feilen:

Selv om Shimal fikk avslag i familiegjenforeningssaken, hadde han fortsatt en klage til behandling i asylsaken. Han hadde dermed ikke plikt til å forlate Norge, og kunne ikke regnes som bosatt i Irak.

Tok feil

UNE innrømmer nå at de tok feil da de konkluderte med at Taiman hadde to brødre i hjemlandet og ga ham avslag i 2006. Thomassen påpekte også at vedtaket ble fattet uten at en klage fra Taimans tidligere advokat ble registrert av UNE. Først etter halvannet år havnet klagen i saksmappen.

— På bakgrunn av disse opplysningene var det kontakt mellom UNE og regjeringsadvokaten, noe som førte til at den berammede rettssaken ble stanset etter avtale mellom UNE og advokat Thomassen, skriver nemndleder Ingebrigtsen i en e-post til BT.

At feilen ble oppklart, fikk imidlertid ikke noen konsekvenser for Taiman. UNE mente det var avgjørende at den ene broren, Hajar, måtte regnes som bosatt i hjemlandet. Dermed opprettholdt de avslaget.

- Uforståelig

Advokat Thomassen sier det er ubegripelig at UNE ikke har fått oversikt over Taimans brødre tidligere.

— Helt siden 2006 har det blitt påpekt at det ikke var to brødre igjen i Irak. Men UNE rotet bort klagen fra Taimans tidligere advokat, og den kom til rette over ett år etter at vedtaket var fattet. UNE gjorde ikke noe forsøk på å rette opp feilen, de la bare klagen i saksmappen og lot som ingenting, sier Thomassen.

Han peker også på at samme nemndleder behandlet og traff vedtak i Taimans og Shimals saker på samme dag.

— Det forunderlige er at i brorens sak skriver nemndlederen at han ikke trenger å reise fra Norge før hans asylsøknad er ferdig behandlet. Altså visste hun at han var i Norge og hadde lovlig opphold her. Da er det uforståelig at hun i Taimans sak konkluderer med at broren var bosatt i Irak, sier Thomassen.

BT har spurt UNE hvorfor de to sakene ikke ble sett i sammenheng.

— Det er vanskelig for meg å svare på dette, da nemndlederen som hadde saken den gang var sluttet i UNE da jeg ble nemndleder, skriver Ingebrigtsen i en e-post.

Regjeringsadvokat Karl Otto Thorheim ønsker ikke å kommentere saken overfor BT.