• (1/3)
    RASENDE: - Dere kan ikke bare stå å se på at de monterer fra hverandre hele båten, sier Kurst Oddekalv til innsatsleder Gustav Landro. FOTO: CAMILLA AHAMATHD

Oddekalv fratas miniubåten