Rådmann beklager etter refs

Politikerne i Samnanger kommune kritiserer egen rådmann og ordfører. Begge beklager det de har gjort.

PROTESTEN: I midten av februar gjekk bygdefolk i Samnanger i fakkeltog i protest mot barnevernet.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

Det er klart etter onsdagens kommunestyremøte i Samnanger.

Der ble det behandlet to interpellasjoner som tok for seg kritikk av ordfører Marit Aksnes Aase (KrF) og rådmann Tome Ramsli sin oppførsel i «barnevernssaken». Som BT tidligere har skrevet har lokalbefolkningen gått i fakkeltog i protest mot kommunens barnevern.

Presset

Kritikken i interpellasjonene dreide seg om at de to har gått langt i presse ansatte i kommunen, som sitter i kommunestyret, til at de ikke skal stemme for en suspensjon av den omstridte barnevernslederen. Dette skal ha skjedd på kommunestyremøtet 6. mars.

Les også

Frikjenner barnevernsleiar

Rådmannen skal også ha kritisert de kommuneansatte i ettertid. I interpellasjonen som ble tatt opp i møtet onsdag kveld, ble rådmannen truet med sparken dersom hun gjentar tilsvarende handlinger.

Lang tid

Kommunestyret brukte hele møtet på de kontroversielle interpellasjonene. Resten av sakene ble utsatt til i torsdag, da startet møtet klokken 1530.

Etter det BT kjenner til ble begge interpellasjonene mot de to kommunelederne vedtatt. I saken mot ordføreren ble det lagt ved et tillegg om at man aksepterer unnskyldningen fra ordføreren. Tidligere ble interpellasjonen unntatt offentlighet fra administrasjonen, siden det handlet om en personalsak. Slik BT forstår vedtok politikerne refsen av rådmannen med stort flertall, og bestemte samtidig at saken skal være offentlig.

I den offentliggjorte teksten mot rådmannen står det blant annet at "kommunestyret gjev rådmann Tone Ramsli ei åtvaring om at det kan få konsekvensar for tilsetjinga hennar i Samnager kommune dersom framferd tilsvarande det som er skildra i det vedlagte skrivet, gjentek seg."

Bekrefter "forbauselse"

Onsdag ønsket hverken ordfører Marit Aksnes Aase eller rådmann Tone Ramsli å kommentere saken, men torsdag sendte de begge svar via epost.

Ramsli bekrefter i eposten at hun under en samtale med ordføreren reagerte på at ansatte i kommunen som også sitter i kommunestyret stemte på en hvis måte. Etter det BT kjenner til reagerte hun på at de stemte for en suspensjon av barnevernslederen i kommunen:

"Eg har i ein pause i kommunestyret den 6.3.2013 etter at sak om barnevernet var ferdig handsama gitt ein kommentar til ordførar som kun var meint for henne. I denne kommentaren ga eg uttrykk for forbauselse over at nokre politikarar som også er tilsette stemte som dei gjorde.

Dette vart overhøyrt av nokre medlemmer som også var tilsette i kommunen, og dei har oppfatta det som ein kritikk av deira stemmegjeving.

Grunnen til at eg var forbausa var at eg meinte vedtaket som vart gjort i personalsaka var i strid med Arbeidsmiljølova og med kommunen sin uttrykte personalpolitikk", skriver hun.

Rådmann beklager

I eposten beklager likevel rådmannen det hun har gjort:

"Eg beklagar at eg har oppført meg på ein slik måte at det framstår som direkte kritikk og kommentar til kommunestyrerepresentantar si stemmegjeving. Eg som rådmann har ikkje noko med å uttrykkja meiningar om korleis representantar stemmer, og beklagar sterkt at kommentaren min til ordføraren har gjort at kommunetilsette har følt at seg usikre på deira posisjon som folkevalde."

Ordfører Marit A. Aase har tidligere beklaget at hun la press på de kommuneansatte, og har følgende knappe kommentar til gårsdagens vedtak:

"Eg tek kommunestyret sin aksept av orsakinga mi til etteretning"

Barnevernsak

Da kommunestyremøtet fortsatte torsdag var diskusjonen om barnevernet i kommunen den klart viktigste saken. Denne saken ble også diskutert på forrige møte, 6. mars.

Tidligere har kommunestyret vedtatt at barnevernet skal granskes, og etter det BT erfarer vedtok kommunestyret 6. mars at den omstridte barnevernslederen i kommunen skulle suspenderes til granskingen var gjennomført.

Barnevernslederen er ennå ikke suspendert, fordi det rettslige omkring vedtaket etter det BT forstår er uklart. Suspensjonen var trolig et av temaene under torsdagens diskusjon om barnevernet, som gikk for lukkede dører.

Ordfører Marit A. Aksnes ønsker ikke å kommentere utfallet av møtet. I en epost sier hun at kommunestyret nå vil innhente en ekstern vurdering for å se om selve vedtaket på torsdagens møte skal offentliggjøres.

Publisert