- Vi gjør som kommunen sier

Forsvarsbygg sier de forholder seg fullt og fast til Bergen kommune i byggesakene på Haakonsvern.