Politikerne sier ja til omstridt balkong

Fagfolkene mener det er en dårlig idé. Men politikerne lar likevel verneverdige Hotel Norge få bygge uterestaurant på gesimsen i annen etasje.