Teknisk svikt på Bybanen

To vogner ute av drift skaper forsinkelser.