• I KRASJ: Dette er lastebåten som var involvert i kollisjon med en seilbåt . - Ingen personskade, sier Ben Vikøren ved Hovedredningssentralen. To barn og en voksen var om bord i seilbåten. FOTO: 2211-TIPSER

- Lastebåt og seilbåt kolliderte

Full alarm på Austevoll.