• TRUET: Fiskemåken er kategorisert som «nær truet», men lider ingen nød ved Sjømannsmonumentet. FOTO: VEGAR VALDE

Truet fugl plager bergenserne

Bestanden til den vanligste bymåken er blitt halvert i Sør-Norge de siste 20–30 årene. Likevel fortsetter fuglene å irritere.