• SAVN: Pål hadde samvær med sønnene annenhver helg i mange år. Så sa mor at guttene ikke ville til ham. Etter tre år i retten har mor alt samvær og fullt bidrag. Pål har ikke snakket med barna sine på over ett år. FOTO: VEGAR VALDE

«Pål», «Øyvind» og «Marius» får ikke treffe barna sine

Det tjener mødrene penger på.