• (1/3)
    UTRADISJONELLE: Jan Erik Handegard (fra v.), Luis Alberto Zeballos, Shuvo Kumar Paul og Martin Oxlund Enoksen er alle førskolelærerstudenter på Høgskolen i Bergen. De vet de har gjort et litt utradisjonelt yrkesvalg som gutter, men trives på studiet. - Da jeg kom første dagen ble jeg sjokkert over hvor mange gutter det var her, sier Handegard. FOTO: Vegar Valde

Mindre frafall når menn får være sammen

Før sluttet fire av ti gutter på førskolelærerutdanningen i Bergen. Når de blir fordelt på færre klasser og får være mer sammen, velger langt flere å fortsette.