Professor: - Har rett til å velge

Helse Bergen kan ikke kreve at pasienter møter til samtale om behandlingssted, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.