• REHABILITERT: Møhlenpris skole er en av skolene som ble rehabilitert, og ikke revet og gjenoppbygget, som følge av kulturminneverdiene.

- Må ta hensyn

Rapporten begrenser hvor mye kommunen kan gjøre i skolebyggene, mener kulturmyndigheter.