— Vi vet fra tidligere studier i Bergen at denne type terapi har god og varig effekt. Det vi skal teste nå er om virkningen er like god når folk går gjennom terapien i form av et selvhjelpsprogram på internett, sier Børge Sivertsen, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

En mindre studie foretatt i USA tyder på at nett-terapi har like god effekt som en-til-en-behandling. 75 prosent av de søvnløse sover bedre og effekten ser ut til å vare.

200 får prøve

Sivertsen jakter nå på 200 søvnløse mennesker som får teste nettbehandling. Studien gjennomføres av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Bergen.

— Hvem søker dere etter?

— Vi ser etter personer over 18 år som har problemer med å sovne om kvelden, våkner gjentatte ganger på natten eller for tidlig om morgenen. Søvnproblemene må ha vart en stund og være så store at det gjør dem lite opplagt på dagtid.

- Hvor kan folk henvende seg hvis de vil delta?

Børge Sivertsen

— Da kan de gå inn på nettsiden sovnmestring.no. Her kan de lese mer om behandlingen og ta en test for å se om dette passer for dem.

Få får hjelp

- Hvor vanlig er søvnproblemer?

— Vi regner med at en tredel av befolkningen sliter med søvnen. Rundt 10 prosent så alvorlig at de trenger behandling.

- Får de det?

— Det er bare 15 prosent av mennesker med søvnvansker som fanges opp av helsevesenet. Disse tilbys i hovedsak sovemedisiner.

- Hjelper sovemedisin?

— Ja, det virker fint i noen uker. Men for kroniske søvnvansker vil langvarig bruk av sovemedisin bare gjøre vondt verre.

- Hvordan er terapien dere tester ut?

— Den baserer seg på kognitiv atferdsterapi og består av ulike komponenter til et program som skal følges over seks uker. Samtidig vil en kontrollgruppe får vanlige søvnråd i seks uker. Så sammenligner vi de to gruppene for å se om terapien har bedre effekt enn vanlige søvnråd, sier Sivertsen.

De første forsøkspersonene er allerede i gang med nettbehandling. De som nå melder seg, må trolig vente til januar før de får starte terapien, som altså strekker seg over seks uker.