• TOLKING: Rektor på Krohnengen skole, Per Songstad, tror det er viktig for rektorene å diskutere det nye regelverket, slik at det blir praktisert noenlunde likt.ARKIVFOTO: Eirik Brekke

Vil tolke Bergensstandarden likt

Rektorene vil prøve å sikre mest mulig likeverdig behandling når elever søker om ferie.