- Påløpt av hjort

Bil og hjort kolliderte på Askøy.