• (1/2)
    REVET: Minst 200 meter av smijernsgjerdene fra 1885 er allerede revet langs Thormøhlensgate på Møhlenpris. Videre riving er nå stoppet av Fylkeskonservatoren. FOTO: ODD E. NERBØ

Kommunen river likevel gjerdene

Bergen kommune godtar ikke Fylkeskonservatorens inngripen og river likevel gjerdene i Nygårdsparken.