• LETER: Luftambulansen har lokalisert en mann og en hund som står fast i fjellsiden i Isdalen. FOTO: MARTE SIVERTSEN

Redningsaksjon i Isdalen

Turgåer og hund reddet fra fjellsiden.