Fryktet bråk

Politiet fulgte med på demonstrasjon mot islamfiendtlig organisasjon.