Vil skrote sitt eget refseorgan

Byrådspartiene vil i dagens bystyremøte foreslå å sette all revisjon ut til private. De ansatte er ikke informert.