• KONSERVATIV? Margaret Thatcher, som var mest liberalist, har fått eit eige kapittel i boka om konservatismen. FOTO: LUKE MACGREGOR

Blankpolert bremsekloss

Konservatismens kraft skal ikkje undervurderast, for vi har alle ein flik av den under huda. Likevel har det gått framover i verda.