• REVET: Repslagergaten 19. FOTO: ØRJAN DEISZ

Kan få minst 250.000 i bot for ulovlig riving

Rivingen av bygget i Repslagergaten 19 var ulovlig, slår Fagetaten fast. Utbygger kan få opp til 400.000 i bot.