• Barnehagebyråd Filip Rygg (KrF) planla selv sine to barn ut fra regelen om datobestemt barnehageplass. ILLUSTRASJON: SCANPIX

Planla selv fødslene etter barnehagefristen

Barnehagebyråd Filip Rygg (Krf) planla selv å få sine to barn i forhold til dato for barnehagesøknad.