Det er den nyåpnede Dalsfjordbrua som gir den hardt prøvde fylkeskommunen enda mer økonomisk hodebry. NCC sin kontrakt i forbindelse med byggingen av Dalsfjordbrua var på 337 millioner kroner. Flere forsinkelser med å komme i gang med byggingen av Ottersteintunnelen, samt andre fjellforhold enn forespeilet, gjorde at NCC gikk til sak.

Stor kostnadssprekk

Nå er partene blitt enige. Sogn og Fjordane betaler en forlikssum på 75 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til at det allerede er utbetalt 50 millioner kroner i tilleggsregninger. Det betyr at totalsummen som en betaler til NCC er på 125 millioner, noe som betyr at den totale summen har økt fra cirka 340 millioner til cirka 465 millioner kroner.

I pressemeldingen som ble sendt ut fra forlikspartene i dag legges det vekt på det positive.

— Vi er svært fornøyd med at alle kontraktene i Dalsfjordsambandet nå går mot en sluttføring. Det at vi har klart å sluttføre de tre store, viktige fylkesveiprosjektene: Bremangersambandet, Dalsfjordsambandet og første del av fv. 60 Olden- Innvik til rett tid og innenfor de kostnadsrammene som ble forespeilet, er vi glade for, sier avdelingsdirektør Nils Magne Slinde i Statens vegvesen.

Må kutte

Forliket ble godkjent av et enstemmig fylkesting i ekstraordinært møte 23. september. Oppgjøret omfatter alle krav NCC har fremmet mot veieier Sogn og Fjordane fylkeskommune, står det i pressemeldingen.

For Sogn og Fjordane er forliket uansett dårlige nyheter. Som følge av Solberg-regjeringa sitt nye inntektsopplegg for fylkeskommunene må Sogn og Fjordane kutte i budsjettene sine med 250 millioner fra til 2019. Bare i 2015 kommer det kutt på 44 millioner kroner.

Forliket med NCC gjør det enda vanskeligere å finne frem penger til nødvendige veiprosjekter.

Dalsfjordsambandet vil etter forliket få en total kostnad på 1302 millioner kroner. Dette er 39 millioner kroner mer enn opprinnelig kostnadsoverslag, skriver Sogn og Fjordane fylkeskommune, NCC og Statens Vegvesen i en pressemelding.

— Politikerne i Sogn og Fjordane har fått munnkurv av fylkesorføreren og administrasjonen til å mene noe om saken. Jeg er derfor nødt til å henvis deg til fylkesordføreren, sier Frank Willy Djuvik (Frp).