Store helseforskjeller blant barn og unge i Bergen

Bor du på Slettebakken har du flere hull i tennene, er mindre fysisk aktiv og flere psykiske plager enn andre steder i Bergen.