• (1/2)
    JERNBANEN: På jernbanestasjonen i Bergen hadde politiet væpnet seg. - Politinorge går inn i en fase hvor vi må ha søkelyset på utholdenhet, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård FOTO: JO STRAUBE

Antallet politisaker redusert med 20 prosent etter terrortrusselen

På fire dager registrerte politiet 363 saker. Det er 92 færre enn i samme periode i fjor.