Et forlik kan påvirke summen

Jussprofessor Morten Kjelland sier et forlik kan gi en lavere erstatningssum enn en sak som går for åpen rett.