• TREFFPUNKT: På den sterkt trafikkerte Fleslandsveien i Fana lever hjorten ekstra farleg, men har i anleggsperioden med redusert fart større sjanse enn normalt for å kryssa uskadd. FOTO: MARTIN EILERTSEN

Ser du dette skiltet?

Mange gjer ikkje det. Det tvingar Vegvesenet til å finne nye metodar.