Torsk:

To grynt (usikkert)

Lang brummelyd (under gyting)

Fleire grynt (usikkert)

Tre grynt (aggresjon)

Lang bop-serie (revirhevding?)

To grynt og eit bop (usikkert)

Hyse:

Bankelyd (konkurranse om maten)

Bankelyd (aggresjon)

Bankelyd (patruljering rund agn)

Bankelyd (aggresjon mellom to hyser)

Sei:

Fleire grynt (aggresjon og frykt)

To grynt (aggresjon)

Brosme :

Knurring (aggresjon)

Lang knurring (aggresjon)

Kjelde: Havforskningsinstituttet

GRYNT, GRYNT, GRYNT: No er eg sint, altså, er bodskapen når torsken gryntar tre gonger.
Havforskingsinstituttet